Khuyến Mãi Viettel

tet tich data doi qua de

Chi tiết thể lệ CTKM “Tết tích data – Đổi quà dễ xịn”

Giới thiệu chương trình  Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 28/02/2022, chương trình khuyến mại (CTKM) “Tết tích data – Đổi